60762042_2684742068233718_3936306289486856192_n_edited.jpg

Live the Way
You Truely are
with Great Inner Joy

STRONGLY ESTABLISH THE ROOT OF YOUR LIFE FOR SUSTAINABLE GROWTH

Are you struggling with issues related to trauma, grief, anxiety, or major life changes? There comes a time when help is needed from Kay Wararuk Sunonethong to cope with many of life’s challenges. I’m here to support you on your journey toward healing and self-discovery.

คุณกำลังต่อสู้กับความเครียด ความเจ็บปวดที่ฝังลึกทั้งระดับร่างกายและจิตใจ ความเศร้า ความวิตกกังวล หรือกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสถานการณ์ที่ท้าทายของชีวิตอยู่หรือเปล่าคะ? อาจจะเป็นเวลาที่คุณต้องมาพบกับ ครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง เพื่อให้มีแรงเดินต่อไปกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต ครูเก๋พร้อมที่จะอยู่ข้างๆ บนการเดินทางของคุณ ผ่านงานบำบัด แรงบันดาลใจ และการช่วยให้คุณค้นพบประตูบานใหม่ เพื่อปลดล็อคศักยภาพของคุณค่ะ

 
จับมือ

A Bit About Healing & Motivation

ทำความรู้จักกับงานบำบัด

และการปลดล็อคศักยภาพของมนุษย์

Personalized Attention to All your Needs
ออกแบบตามความต้องการเฉพาะบุคคล

I implement effective psychotherapy methods to instill self-understanding among participants and encourage them to adopt new attitudes and feelings towards life situations. It is essential to keep in mind that healing is not a magic pill or a quick fix: it is a healing process that necessitates participation and investment from the participants and caretaker alike. But in the end, making small changes to self-defeating behavior and coping with feelings of sadness, fear, and pain can bring life-altering results.

ครูเก๋รวมศาสตร์แห่งงานบำบัด ทั้งทางด้านกาย จิต และ จิตวิญญาณ เข้าไว้ด้วยกันอย่างบูรณาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมในคอร์สและ workshop ต่างๆ ได้มีความเข้าใจในตัวเองมากขึ้น และสร้างแรงบันดาลใจสู่ทัศนคติ การสร้างสนามพลังแห่งความคิดใหม่ๆ เพื่อให้สามารถข้ามผ่าน หรือรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตได้ แต่ผู้เข้าร่วมควรจะมีความเข้าใจว่า งานบำบัดต่างๆ ก็ไม่ใช่ยามหัศจรรย์หรือยาวิเศษ ที่จะส่งผลเพียงชั่วข้ามคืน ผู้เข้าร่วมในคอร์สบำบัดหรือคอร์สสร้างทัศนคติ หรือแรงบันดาลใจต่างๆ ต้องอุทิศและให้เวลาในการดูแลและฝึกฝนตนอย่างต่อเนื่อง โดยประกอบกับความเข้าใจและร่วมมือจากคนใกล้ชิดด้วยก็จะเห็นผลได้ดีที่สุด 

แต่อย่างน้อย การได้เข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ในคอร์สและงานต่างๆ ของครูเก๋ ก็จะส่งผลต่อจิตใจที่จะแข็งแรงขึ้น หลุดจากความเศร้า ความกลัว ความเจ็บปวดที่ฝังลึก ทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงของชีวิตในอนาคตต่อไปอย่างแน่นอนค่ะ

Services I Offer

Your well-being is my ultimate concern. Whether you’re an individual, a couple, a family or an organization looking for help - my healing & motivation sessions are designed to strengthen your confidence, and assist you in the healing & motivation process. Take a look at the services I offer, and get in touch with me today.

ความสุขของคุณคือจุดประสงค์สูงสุดของครูเก๋ ไม่ว่าเราจะได้พบกันเป็นการส่วนตัวเฉพาะบุคคล เป็นคู่รัก เป็นครอบครัว หรือเป็นคอร์สอบรมขององค์กร งานบำบัดและงานสร้างแรงบันดาลใจของครูเก๋ ก็จะถูกออกแบบโดยไม่ซ้ำกันโดยมองที่ความต้องการและปัญหาเฉพาะบุคคลเป็นหลัก เพื่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงของจิตใจตามสิ่งที่ต้องการแก้ไข ผ่านกระบวนการต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์และสภาวะของแต่ละกลุ่ม หรือบุคคล ลองเข้ามาอ่านดูคอร์สงานต่างๆ ของครูเก๋ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ 

Asian History.png

Small Group & Individual Private Session at Gita's House, Chiang Rai

Grounding your Soul

In Grounding Your Soul sessions, we’ll work to solve current problems and improve positive thinking and behavior. I will help you “re-frame” your reactions and provide you with valuable tools to cope with life’s obstacles. I’m confident you’ll find my personalized Individual healing beneficial and inspirational. Get in touch to book an appointment.

ในคอร์ส Grounding Your Soul เราจะทำงานร่วมกันเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาในสภาวะปัจจุบันของแต่ละท่าน พัฒนาทัศนคติ และแก้ไขพฤติกรรมที่จะก่อให้เกิดปัญหา ครูเก๋จะช่วยให้คุณสามารถกลับมามองการดำเนินชีวิต และมอบเครื่องมือต่างๆ ให้สามารถข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตได้ คอร์สนี้เป็นคอร์สไปรเวทที่ออกแบบเฉพาะบุคคล หรือกลุ่มเล็กๆ ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป จนถึงไม่เกิน 8 ท่าน เพื่อการแก้ไขและเจาะลึกถึงปัญหาเฉพาะ เพื่อให้ได้รับประโยชน์ทั้งในด้านของการบำบัดและแรงบันดาลใจสำหรับชีวิตได้มากที่สุด 

Asian History (1).png

The Art of Laughter Coach : Train The Trainer

ศาสตร์และศิลป์แห่งการใช้เสียงหัวเราะร่วมกับเครื่องมือบำบัดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังในการฟื้นฟูรากและพลังชีวิตสำหรับโค้ชและบุคคลทั่วไป

Learn the unique, holistic, simple yet highly effective methods of Kay to bring power, laughter, love and joy back to life of your own and others. Transform yourself to be the coach that can fully empower others to CHANGE their life sustainably.


เรียนรู้วิธีการฟื้นฟูพลังรากและพลังชีวิตด้วยวิถีของครูเก๋ วรารักษ์ ที่แตกต่าง เป็นองค์รวม เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพในการนำพลัง เสียงหัวเราะ ความรัก และความเบิกบานกลับมาสู่ชีวิตของท่านและผู้อื่นได้อย่างแท้จริง พัฒนาไปสู่การเป็นโค้ชที่สามารถเสริมพลังผู้อื่นให้เปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาให้เป็นดังที่เขาปรารถนาได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

Power of Ultimate Relaxation Management (Based on Yoga Nidra)

ปลดล็อกอัจฉริยะด้วยโยคะนิทรา

Power of Ultimate Relaxation Management (Based on Yoga Nidra) is a simple yet profound technique adapted by Kay from the traditional Yoga Nidra practice of Satyananda Yoga Nidra. This course will explain the theory of yoga nidra in both yogic and scientific terms and includes class transcriptions of the practice. Kay will also teach other deep relaxation, stress management and therapy techniques to enhance the learning process in course, to harmonize the deeper unconcious and awaken inner potential, and as a mediatative technique. 

ปลดล็อกอัจฉริยะด้วยโยคะนิทรา เป็นคอร์สสำหรับการเรียนรู้เทคนิคง่ายๆ ที่ทรงพลังในการผ่อนคลายอย่างลึกที่สุด สำหรับร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ซึ่งครูเก๋นำหลักการของโยคะนิทราดั้งเดิมมาปรับใช้ รวมทั้งเทคนิคของการผ่อนคลายลึก และการขจัดความเครียดฝังลึกในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ในการสร้างสมดุลไปถึงระดับจิตใต้สำนึก เพื่อปลุกศักยภาพภายใน

78177983_3228396863868233_78395910922856

Stress Management for Organization

การจัดการความเครียดสู่องค์กรสุขภาพดี

It has been greatly observed that the biggest problem plaguing employees in the workplace today is stress. Employees stress is a growing concern for organizations today.  Companies need to help employees learn to manage their stress at work. Kay focuses on healing the individual or organization from the symptoms caused by the stress. There are ways to prevent stress within an organizational setting. Then you can use stress management technique to manage stress at work.

ปัญหาใหญ่ของพนักงานในองค์กรในยุคปัจจุบันคือ ความเครียด ซึ่งเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บริษัทหรือองค์กรมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความช่วยเหลือพนักงานให้จัดการความเครียดในที่ทำงานได้ ครูเก๋ออกแบบการอบรม ในแนวเน้นวิธีการบำบัดและการป้องกันอาการหรือการเจ็บป่วยต่างๆ อันเกิดจากความเครียด เพื่อให้พนักงานสามารถนำเทคนิคไปใช้ในการจัดการความเครียดในที่ทำงานได้

บรรยากาศการเรียนของหลักสูตรครูโยคะสากล ที่สถิตโยคะ ในหัวข้อโยคะหัวเราะ และโยคะนิทรา

ครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง เป็นวิทยากรรับเชิญแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของการฝึกโยคะหัวเราะและโยคะนิทรา และยังสามารถนำไปปรับใช้ร่วมกับการสอนโยคะได้อย่างไร 🔆 


Satit yoga studio ☎️065-2659156 Line : @satityoga www.satityoga.com

Contact Me

I love helping my customers develop the tools they need to cope with all of life’s challenges. Contact me today to learn more and book a session.

ครูเก๋มีความรักในการช่วยเหลือทุกๆ ท่านในการพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยให้ผ่านสถานการณ์ท้าทายของชีวิตไปได้ค่ะ ติดต่อครูเก๋สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม และจองคอร์สในการฝึกอบรมต่างๆ ได้ค่ะ

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!