ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) เอกภาษาอังกฤษ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาด้านสุขภาพ โยคะ และศาสตร์บาบัด


  • ประกาศนียบัตรครูโยคะจากสุนีย์โยคะ

  • ประกาศนียบัตรครูโยคะจาก Yoga Vidhya Gurukul เมืองนาสิกข์ ประเทศอินเดีย

  • ประกาศนียบัตรด้านการบาบัดอาการปวดหลัง ปวดคอ และภูมิแพ้ จากมูลนิธิดุลยภาพบาบัด

  • ประกาศนียบัตรการบาบัดโรคด้วยพลังจักรวาล จากมูลนิธิพลังจักรวาล

  • ประกาศนียบัตร ครูโยคะหัวเราะ และ ทูตโยคะหัวเราะ จาก Laughter Yoga University เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย

  • ศึกษาด้าน NLP (Neuro Linguistics Programming)

  • ศึกษาด้านโยคะนิทราและจักระ กับสถาบันหิมาลายันโยคะสมาธิ ประเทศไทย และมหาวิทยาลัยโยคะพิหาร ประเทศอินเดีย

  • ศึกษาด้านการบาบัดโรคโดยการใช้ศาสตร์เพนดูลั่มหรือลูกดิ่ง

  • ศึกษาด้านคลื่นเสียงและดนตรีบาบัด กับ ดร.กัมปนาท บัวฮมบุรา บ้านทอฝัน สังขละบุรี กาญจนบุรี

  • ศึกษาด้านการขจัดความเครียดและความเจ็บปวดที่ฝังลึก