ประวัติการทำงานและผลงาน

ปัจจุบัน

 • วิทยากร นักบำบัดเยียวยา และ 1 ใน 5 Hal of Fame ทำเนียบนักดนตรีบำบัดพลังงานบำบัดของประเทศไทย

 • ผู้ก่อตั้ง Chiangrai Laughter Club และ หนึ่งในทูตโยคะหัวเราะของโลก

 • เจ้าของกิจการที่พัก บ้านคีตา จังหวัดเชียงราย

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท วกา เดสทินิ จำกัด 

 • กรรมการ บริษัท เวอร์ทินี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

ประสบการณ์การทางาน

 • พนักงานต้อนรับ สายการบิน Japan Airlines 2538-2548

 • ผู้จัดการแผนกศูนย์ประชุมและต้อนรับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) 2549-2555

 • ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท LM Investment Management ประเทศออสเตรเลีย 2556

 • ผู้อานวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรแผนกรัฐและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จากัด 2557-2559

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลสุดยอดนวัตกรรม เพื่อเด็กและครอบครัว จากหนังสือ พลังแห่งโยคะนิทรา

 • ประกาศนียบัตรพิเศษ Laughter Ambassador จาก Laughter Yoga University อินเดีย ปี 2015

ผลงานการอบรม การสอน ในระดับนานาชาติ

 • Bali Spirit Festival เมืองอุบุด บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ปี 2559 และ 2560

 • Malaysian Laughter Yoga Conference และในชมรมผู้พิการหูหนวก ผู้พิการซ้าซ้อน ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เมืองยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย ปี 2559 และปี 2561

 • Hong Kong Laughter Yoga Conference ปี 2559

 • Workshop ในศูนย์บาบัดต่างๆ ในประเทศฮ่องกง อินเดีย จีน

 • World Yoga Conference (Yoga World Festival) เมืองทมิฬนาดู ประเทศอินเดีย ปี 2559

 • YONION Yoga Festival เมือง Xiamen และ Hangzhou ประเทศจีน เมษายน 2560

 • คอร์สงานบาบัดเชิงลึก ให้แก่ผู้ป่วย ในศูนย์บาบัดและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศจีน

 • TEDx Performer ใน TEDx Fuxing Park เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมษายน 2560

 • เป็นนักพูดรับเชิญ ในการสร้างแรงบันดาลใจ และเทคนิคการนาเสนอ เสริมสร้างความมั่นใจผ่านโยคะหัวเราะ ให้แก่ Toastmaster Club ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน