• Kay Wararuk Sunonethong

Certified SOMA SOul MAndala Art Therapist with Katharina Bless

อัพเดตเมื่อ: 28 ส.ค. 2020

Mandalas, the Mirror of your Soul

มันดาลา กระจกส่องวิญญาณ

เราขอเชิญชวนทุกท่าน ได้ค้นพบการเดินทางที่น่าตื่นเต้นที่จะได้ค้นพบตัวเองและศักยภาพในตัวเอง ซึ่งจะได้ปรากฏออกมาในภาพมันดาลา ประกอบทั้ง การทำสมาธิผ่านคลื่นเสียง อาบคลื่นของคริสตัลซิงกิ้งโบวล์ คลื่นเสียงแห่งการบำบัด และ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะช่วยเปิดช่องว่างภายในออกมา ให้อยู่เหนือขีดจำกัดของเหตุผลใดๆ ให้ค้นพบความสร้างสรรค์ของการเกิด และ ศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด


เราทุกคนเกิดมา เพื่อ "สร้าง" ชีวิตของตนเอง และ หนึ่งในจุดประสงค์สำคัญของการมีชีวิตอยู่ คือ สามารถแสดงศักยภาพแห่งการสร้างสรรค์ของเราออกมาได้ในหลายๆ ทาง และ "เสก" ให้มันสำแดงออกมา

ในคอร์ส Certified SOMA SOul MAndala Art Therapist นี้ ทุกท่านจะได้เรียนรู้การสร้าง "โลโก้" ของตัวเอง และ ใช้ มันดาลา เป็นหนึ่งในการนำทางในการดำรงชีวิตประจำวัน

"ความสามารถในการสร้างสรรค์" เป็นขุมทรัพย์อันทรงพลังในการที่เราจะสร้างชีวิตของเราเอง Katharina Bless จะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับ "The Art of multidimensional Mandalas" หรือ ศิลปะแห่งมันดาลาหลากมิติ


มันดาลาเป็นประตูแห่งจิตวิญญาณและสามารถ "อ่าน" ได้ เป็นกุญแจแห่งการสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ และ การแสดงออกเฉพาะบุคคล


การเรียน SOMA SOul MAndala ในแบบฉบับของ Katharina Bless เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นการเดินทางของการทำงานกับมันดาลา ทั้งกับตัวเอง และ กับกลุ่ม


มันดาลา เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาระหว่าง เด็กและพ่อแม่ เพื่อค้นหาว่า จะร่วมมือทำงานกันได้ดีที่สุดได้อย่างไร มันดาลาสามารถใช้ได้หลากรูปแบบ ไม่ว่า จะเป็นเพียง งานอดิเรก ที่จะช่วยให้จิตวิญญาณได้ตื่นรู้ แม้ว่าคนที่วาดนั้น จะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ


สำหรับคอร์ส Certified SOMA SOul MAndala Art Therapist นี้ Katharina Bless ได้สร้างขึ้นมา เพื่อผู้ที่สนใจจะนำไปสร้างเป็นอาชีพ Mandala Therapist หรือ แม้แต่เป็นเพียงผู้ฝึกการใช้วิธีการของ SOMA SOul MAndala Method ซึ่ง Katharina ฺBless ได้พัฒนาการทำงานกับมันดาลานี้ มามากกว่า 40 ปี ในการนำไปปรับใช้ในงานต่างๆ ของชีวิต ทำความรู้จักกับงานของ Katharina Bless เพิ่มเติมที่ The one week retreats with Katharina are life changing! หรือ About Skyview Astrology และ Tesla Tachyon and Orgone Energy


Certified SOMA SOul MAndala Art Therapist จะมีทั้งสิ้น 3 Module ซึ่งใช้เวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 1 ปีเต็ม ในการรับประกาศนียบัตร Certified SOMA SOul MAndala Art Therapist เพื่อให้ทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ

Module 1: เป็น Workshop 7 วัน ที่จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 14 - 21 พฤศจิกายน 2020 เพื่อการวิเคราะห์ตัวเอง สร้างสรรค์โลโก้ และ มันดาลาสมาธิ อย่างเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง


Module 2: เป็นการเรียนรู้ทาง Online Workshop ครั้งละ 2 ชั่วโมง 24 ครั้ง ภายใน 1 ปี หรือ เดือนละ 2 ครั้ง เป็นการเรียนรู้เทคนิคต่างๆ ในการทำงานกับมัุนดาลา และ การดัดแปลงเพื่อการใช้ในรูปแบบต่างๆ


Module 3: เป็นคอร์สสุดท้าย เพื่อสิ้นสุดการเรียนในการรับประกาศนียบัตร Certified SOMA SOul MAndala Art Therapist ซึ่งจะเป็น Workshop 5 วัน ที่จังหวัดเชียงราย ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2021 เป็นการเรียนรู้การใช้มันดาลาในงานบำบัดในรูปแบบต่างๆ การทำงานกับลูกค้า หรือ ผู้เข้ารับการบำบัด และใช้มันดาลาในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยค้นพบปัญหาและหาคำตอบในการแก้ไข

การเรียน SOMA SOul MAndala ในแบบฉบับของ Katharina Bless

เรียนอะไรบ้าง?


Personal development:

กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ส่วนบุคคล

พัฒนาการตระหนักรู้ในความสมดุลและความงาม

ค้นพบศูนย์กลางภายในของตนเอง

สร้างสมดุลแก่ความรู้สึก และความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง

แสดงออกถึงศักยภาพของตนเองในหนทางใหม่ๆ หลากวิธี


Therapeutic work

ปลดปล่อยโปรแกรม นิสัย ความกลัวเก่าๆ

แก้ปัญหาระหว่างเด็กและพ่อแม่

แก้ปัญหาระหว่างผู้ใหญ่

เป็นสมาธิบำบัด

มันดาลาสามารถใช้เป็นการวิเคราะห์โดยสะท้อนผ่านมันดาลา จึงสามารถใช้ช่วยในการบำบัดรักษาอาการทางร่างกายได้

Corporate / business world:

ช่วยในการวิเคราะห์บุคคลเข้าทำงาน

ค้นหาคนที่สามารถร่วมงานกันได้ดีหรือส่งเสริมการทำงานซึ่งกันและกัน

การแก้ปัญหาในองค์กร

ทดสอบความสามารถและการสร้างสรรค์ของบุคคล

ทดสอบความน่าเชื่อถือส่วนบุคคล

ค้นหาการมอบหมายงานที่ตรงกับบุคคล

ทดสอบการเชื่อฟังกฏระเบียบวินัยของพนักงาน


หลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับการใช้มันดาลาสามารถปรับเปลี่ยน และเพิ่มเติมได้อีกมากมาย เมื่อคุณเริ่มต้นทำงานกับมันดาลา คุณจะค้นพบวิธีการใช้มันดาลาในแบบของคุณเอง และ สามารถขยาย ดัดแปลง การใช้มันดาลาในแบบที่เหมาะกับคุณเอง


ค่าใช้จ่ายในการเรียน SOMA SOul MAndala Method


---


Module 1: Workshop 7 วัน ที่จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 14 - 21 พฤศจิกายน 2020

ลงทะเบียนและปฐมนิเทศในเวลา 16.00 น. ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2020 เข้าพักที่ โรงแรม บ้านคีตา จังหวัดเชียงราย และเริ่มเรียนเช้าวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2020 ซึ่งเป็นวันที่พลังงานของเพศชายและเพศหญิงสมดุลที่สุด


ค่าใช้จ่ายสำหรับ Module 1 เป็นราคา โปรโมชั่นพิเศษ ในการเปิดคอร์สเรียน SOMA SOul MAndala Method เป็นครั้งแรกสำหรับคนไทย ในราคาเพียง 33,000 บาท รับจำนวนจำกัดเพียง 8 ท่าน เท่านั้น


ราคานี้รวม:


1. ที่พักที่ โรงแรม บ้านคีตา จังหวัดเชียงราย เป็นเวลา 7 คืน ตั้งแต่คืนวันที่ 14 - 21 พฤศจิกายน 2020 รวมอาหารเช้าทุกมื้อ (พักคู่) (หากต้องการพักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 5,600 บาท โดยสามารถมีผู้เข้าร่วมพักได้อีกหนึ่งท่าน รวมอาหารเช้า)

2. คลาสพิเศษ โยคะหัวเราะในยามเช้าที่บ้านคีตา เพื่อการปรับสมาธิและสมดุล (จำเป็น) โดยครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง หนึ่งในทูตแห่งเสียงหัวเราะหรือ Laughter Master Coach และ หนึ่งในทำเนียบนักดนตรีบำบัดพลังงานบำบัด ของประเทศไทย ผู้ขับเคลื่อน Laughter Yoga Thailand Club

3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างในการเรียน จาก Katharina Bless

4. ค่าอาหาร อาหารว่าง น้ำดื่ม ทุกมื้อ ยกเว้น ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2020 (จ่ายเอง)

5. ค่าเดินทางไป-กลับ จากบ้านคีตา ไปยังสถานที่เรียนคือ ที่พักหรือ Soma Center ของครู Katharina Bless ในทุกๆ วัน ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านคีตาประมาณ 15 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที


หมายเหตุ: แปลภาษาไทยตลอดการเรียน โดย ครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง แต่ ผู้เรียนควรมีพื้นความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษบ้าง เพราะอาจไม่ได้แปลตลอดรายการ 100% และหากผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจได้ด้วยตนเองก็จะสามารถเรียนรู้ได้เร็วและชัดเจนกว่า ในการสอบถามข้อสงสัยกับ Katharina Bless ได้โดยตรง


การจองสมัครเรียน โดยชำระเงินงวดแรกในจำนวนเงิน 16,500 บาทในทันทีเพื่อเป็นการจองสิทธิ์ในการเรียน และชำระเงินงวดที่ 2 อีก 16,500 บาท ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2020 โดยโอนเงินเข้าบัญชี นางสาววรารักษ์ สู่โนนทอง ธนาคารกรุงเทพ 511-7-21835-3 หรือ ธนาคารกสิกรไทย 039-8-37764-8


พิเศษยิ่งกว่า!!

หากลงทะเบียนเต็มจำนวน ภายใน วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคมนี้ เหลือเพียง 30,800 บาท เท่านั้น (สิทธิพิเศษ จำนวนจำกัด)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง


---


Module 2: เป็นการเรียนรู้ทาง Online Workshop ครั้งละ 2 ชั่วโมง 24 ครั้ง ภายใน 1 ปี หรือ เดือนละ 2 ครั้ง ค่าใช้จ่าย ครั้งละ 800 บาท โดยการจ่ายเป็นงวด งวดละ 4,800 บาท สำหรับการเรียน 6 ครั้ง (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) โดยผู้เรียน ต้องผ่านการเรียนใน Module 1 แล้วเท่านั้น


---


Module 3: คอร์สสุดท้าย เพื่อสิ้นสุดการเรียนในการรับประกาศนียบัตร Certified SOMA SOul MAndala Art Therapist ซึ่งจะเป็น Workshop 5 วัน ที่จังหวัดเชียงราย ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2021 ค่าใช้จ่ายประมาณ 22,000 บาท (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) โดยผู้เรียน ต้องผ่านการเรียนใน Module 1 และ Module 2 แล้วเท่านั้น


สอบถามค่าใช้จ่าย รวมทั้งสอบถามรายละเอียดของหลักสูตรต่างๆ และการฝึกอบรมเพิ่มเติม

จากครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง ได้ที่


ช่องทาง Facebook: https://www.facebook.com/KayMiracles/

ช่องทาง Line Group: https://line.me/R/ti/g/uA8c9MQSbk

ช่องทาง Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmCj_puIvjxwvY8Q4IF80VQ

ช่องทาง Line Official: https://lin.ee/p9iWIgx


ครูเก๋ วรารักษ์ สู่โนนทอง

The Art of Laughter Master Coach

Tension and Trauma Releasing Provider

Transcendental Leadership Development


หมายเหตุ: ผู้ที่สนใจยังสามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิก รับคำปรึกษาในด้านการบำบัด ผลิตภัณฑ์​ และ แรงบันดาลใจในไลน์กลุ่ม (ครูเก๋ให้คำปรึกษาด้วยตนเอง แบบไม่มีค่าใช้จ่าย) ที่ https://line.me/R/ti/g/uA8c9MQSbk


ดู 409 ครั้ง0 ความคิดเห็น