Stress Management for Organization

การจัดการความเครียดสู่องค์กรสุขภาพดี

Stress management refers to a wide spectrum of techniques and therapies that aim to control a person's levels of stress, especially chronic stress, to improve everyday functioning. Kay will work with your organization by offering systematic stress management approaches for employers and managers. 

ครูเก๋ออกแบบคอร์สอบรมสำหรับองค์กรด้วยเทคนิคและวิธีการบำบัดต่างๆ เพื่อการช่วยควบคุมระดับของความเครียดได้โดยตัวบุคคล โดยเฉพาะการจัดการกับความเครียดเรื้อรัง ซึ่งจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานดีขึ้น ครูเก๋จะทำงานไปพร้อมกับองค์กรของคุณในการนำเสนอการจัดการกับความเครียดอย่างเป็นระบบทั้งสำหรับระดับพนักงานและผู้บริหาร โดยใช้ โยคะหัวเราะ เป็นแกนหลักในการอบรม ประกอบกับเทคนิคอื่นๆ ตามความประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการกระตุ้นยอดขาย เมื่อสามารถจัดการกับความเครียด โดยสร้างองค์กรที่มีความสุข มีสุขภาพดี และมีพลัง

โดยสามารถจัดรูปแบบของการอบรมได้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ อาทิ

Peak Performance ปฏิเสธไม่ได้ว่า ประสิทธิภาพของพนักงานขึ้นอยู่กับอารมณ์ โยคะหัวเราะ สามารถเปลี่ยนอารมณ์ได้เพียงในเวลาไม่กี่นาที โดยหลั่งสารสุขหรือเอ็นโดรฟินส์ออกมาจากสมอง และเพิ่มออกซิเจนเข้าสู่ส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธฺภาพมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มพลังงาน

Team Building คนที่หัวเราะร่วมกัน ย่อมทำงานร่วมกันได้ดี เสียงหัวเราะเป็นตัวเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้ดีที่สุด โยคะหัวเราะเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการช่วยกระตุ้นและเพิ่มพลังเพื่อผลผลิตสูงสุด รวมทั้งพัฒนาทัศนคติในแง่บวก กำลังใจ ความกระตือรือร้น และพัฒนาทักษะในการสื่อสาร ซึ่งจะช่วยในการสร้างทีมได้ดียิ่ง

HR Trainings โยคะหัวเราะจะช่วยเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ เพิ่มพลังแห่งความตั้งใจ และปลดล็อกศักยภาพของบุคลากร 

Health & Wellness จุดประสงค์สำคัญของความเป็นมนุษย์คือ มีความสุขกับชีวิต อยู่อย่างสมดุล กับครอบครัวและคนรอบข้าง แต่หากเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ก็ไม่สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้ โยคะหัวเราะสามารถนำมาใช้เป็นการออกกำลังกายประจำวัน ในการช่วยให้ร่างกาย จิตใจ และการอยู่ในสังคม มีสมดุล โดยใช้เวลาเพียงช่วงสั้นๆ ซึ่งจะสามารถเห็นประโยชน์ได้ตั้งแต่ตรั้งแรกที่ฝึก  

ระยะเวลาในการจัดการอบรมสำหรับองค์กร

Short-Term Programs

เพื่อให้เข้าใจถึงหลักการและประโยชน์ของโยคะหัวเราะและการขจัดความเครียดในระดับร่างกายและจิตใจ สามารถจัดได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 30 นาที - 1.30 ชั่วโมง สำหรับกลุ่มผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ตั้งแต่ 20-120 ท่าน เหมาะสำหรับใช้เป็นการละลายพฤติกรรม เพื่อปรับอารมณ์และเปลี่ยนสภาวะของจิตใจ เพิ่มพลังงานให้แก่พนักงานก่อนการสัมมนาทั่วไป ของทาง HR ต่างๆ 

Half Day Program (3 ชั่วโมง)

เหมาะสำหรับใช้ใน Stress Buster Session เพื่อช่วยในระดับความเครียดต่างๆ ของพนักงาน ลดความเครียดทั้งทางอารมณ์ จิตใจ และร่างกาย ปลดปล่อยผลด้านลบจากความเครียด เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร และสอดแทรกในการสัมมนาที่มีความเครียดสูง 

เหมาะสำหรับใช้ใน Team Buiding เพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ พัฒนาพลังและประสิทธิภาพของกลุ่ม มีการใส่ใจ แบ่งปัน และร่วมมือกันได้ดีขึ้น

และเหมาะสำหรับใช้ในการกระตุ้น Peak Performance เน้นการเพิ่มพลังแบบไดนามิคในกลุ่ม เปลี่ยนสภาวะของจิต พัฒนาบุคลิกภาพในทางบวกเพื่อช่วยให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด 

โปรแกรม 3 ชั่วโมงนี้ เหมาะสำหรับ ผู้บริหารที่มีความเครียดสูงและผู้บริหารระดับสูง ต่อกลุ่มละ 20-50 ท่าน

Full Day Programs 

เน้นที่การใช้เทคนิคต่างๆ ของโยคะหัวเราะและการขจัดความเครียดในรูปแบบต่างๆ ให้ได้ผลสูงสุด โดยเฉพาะฝึกการหายใจเพื่อขจัดความเครียด เจาะลึกโยคะหัวเราะเพื่อการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเทคนิคการผ่อนคลายต่างๆ อันทรงพลัง เช่น โยคะนิทรา และคลื่นเสียงบำบัด ซึ่งจะช่วยบรรเทาอาการเหนื่อยล้าและเครียดได้ในเวลาอันรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการนอนและผ่อนคลายลึกให้แก่ร่างกายและจิตใจ เหมาะสำหรับนักบริหารทุกระดับ ในกลุ่ม 20-50 ท่าน

ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการวัดระดับประโยชน์ของโยคะหัวเราะและเทคนิคของการผ่อนคลาย และวัดระดับความฉลาดทางการหัวเราะ (Laughter Quotient - LQ) ซึ่งสามารถใช้ทดสอบระดับข้อจำกัด​ทางอารมณ์และการวางเงื่อนไขต่างๆ ให้กับชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อการแสดงออกทางอารมณ์ ทักษะการสื่อสาร และความสุขของชีวิต

ติดต่อครูเก๋ สำหรับ วันเวลาในการจัดอบรม สถานที่ และค่าใช้จ่าย